Rada školy

Statut_rady_skoly.pdf

 

Zloženie Rady  školy

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Ing. František Hortai - predseda

Mgr. Peter Cucor

       

 Zástupca nepedagogických zamestnancov

Judita Jeneiová

 

Zástupcovia rodičov

Tibor Lukács

Norbert Ludas

Peter Sporny

 

Zástupca  žiakov

Juraj Šabík

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Ing.Silvia Kostyálová

Ing. Ingrid Ujváriová

Mgr. Karol Barus

Ing. Matej Majer

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne