SEPTEMBER

Máme nový dôvod na radosť.

Vďaka Nadácií Slovenskej sporiteľne, nášmu vedeniu a úsiliu žiackej školskej rady sme úspešne zrekonštruovali naše átrium.

Z tohoto predtým neupraveného priestoru sa stalo miesto oddychu otvorené pre všetkých žiakov, ktorí si ho veľmi pochvaľujú. Bol vytvorený štrkový chodník, osadené nové lavičky a hlavne zasadené veľké množstvo okrasných rastlín. 

Vo zveľaďovaní nášho nového átria a okolia školy budeme pravdaže naďalej pokračovať. 

foto
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne