Ukážky testov na PS

Milí deviataci,

ponúkame Vám ukážky testov na prijímacie skúšky na našej škole.

 

Triedy s vyučovacím jazykom slovenským

 

Ukazka_PS_SLOVENSKY_JAZYK_A_LITERATURA(1).docx

Ukazka_PS_MATEMATIKA(1).docx

 

Triedy s vyučovacím jazykom maďarským

 

Minta_FV_MAGYAR__NYELV_ES_IRODALOM(2).docx

Minta_FV_SZLOVAK_NYELV_ES_SZLOVAK_IRODALOM(1).docx

Minta_FV_MATEMATIKA(1).docx

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne