Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Peter Lénárt LEN Rozvrh
Riaditeľ
 
 
RNDr. Juliana Gyuríková GYU Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Lucia Takácsová TAC Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Gabriela Alexovič ALX Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DI
 
 
PaedDr. Katarína Antošíková ANT Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.DA
 
 
Mgr. Emőke Benková BEA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DA
Zástupca v triede: IV.DE
 
 
Mgr. Lucia Benková BEK Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AE
 
 
Mgr. Andrea Caliskan CAL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.DE
Zástupca v triede: II.EE
 
 
PaedDr. Viktória Csepedi CSE Rozvrh
Triedna učiteľka: II.DE
Foto Mgr. Peter Cucor CUP Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AI
 
 
Ing. Imrich Czibulka CZI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ildikó Dallosová DAL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DE
 
 
Ing. Lenka Danácsová DAN Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.AZ
 
 
Mgr. Anikó Decsi DEC Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Imrich Dékány DEK Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AP
 
 
Ing. Andrej Ďuran DUR Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Jozef Elek ELE Rozvrh
Triedny učiteľ: III.DZ
 
 
PhDr. Katarína Fabuľová FAB Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AZ
 
 
Ing. Ladislav Ferencz FER Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.AP
 
 
Ing. László Forró FOR Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.DP
 
 
Ing. Karol Gelle GEL Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Koloman Halász HAL Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.DE
 
 
Ing. František Hortai HOR Rozvrh
Triedny učiteľ: III.IT
 
 
Mgr. Peter Hudec HUD Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.AP
 
 
Mgr. Márius Karadi KAM Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Aneta Katonová KAA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.AA
Zástupca v triede: IV.IT
 
 
Ing. Roman Keszeg KES Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AE
 
 
Mgr. Silvia Kollárová KOL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AI
Zástupca v triede: II.AA
 
 
Ing. Ladislav Korinek KOE Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AZ
Zástupca v triede: III.DZ
 
 
PhDr. Katarína Košnarová KOS Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.BE
 
 
Mgr. Imrich Kovács KOV Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.DI
Zástupca v triede: II.BE
 
 
Mgr. Mária Kradláková KRA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BE
 
 
Mgr. Ladislav Lencsés LNC Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.CE
 
 
Ing. Viera Macáková MAC Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.DA
Foto Ing. Michal Miko MIK Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.IT
 
 
Mgr. Melinda Mojzešová MOJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.EE
 
 
Mgr. Martin Molnár MOM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.AZ
 
 
Ing. Tibor Molnár MOL Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Nováková NOA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BE
 
 
Ing. Zoltán Páleník PAZ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Katarína Pokorná POA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AP
 
 
Ing. Mária Poláková POL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ondrej Rimovský RIM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.IT
 
 
RNDr. Peter Roskó ROS Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.AE
 
 
Ing. Jana Rošková ROA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AA
 
 
Ing. Silvia Seresová SEA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.DA
Zástupca v triede: III.DA
 
 
Mgr. Martina Sláviková SLA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AE
 
 
Ing. Alexandra Sochová SOA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AA
 
 
Mgr. Zoltán Soóky SOK Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Marta Szabóová SZA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AT
 
 
Ing. Juraj Szőcs SZO Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anita Šaraiová SAI Rozvrh
Triedna učiteľka: III.DP
 
 
Ing. Dagmar Škrhová SKR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Štefan Švarc, PhD. SVA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ladislav Tóth TOT Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.DE
 
 
Ing. Zoltán Tóth TOZ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zuzana Újhelyiová UJH Rozvrh
Triedna učiteľka: III.DA
 
 
Ing. Janette Ürgeová URG Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.AT
 
 
Ing. Pavol Verný VER Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Denisa Veselá VES Rozvrh
Triedna učiteľka: II.CE
 
 
Mgr. Stanislav Výbera VYB Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Voľné miesta na našej škole

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne