Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Adresa školy940 75 Nové Zámky, Komárňanská 28
Telefón+421 35 6 418 256
E-mailskola@spsenz.sk
WWW stránkaspojenaskolanz.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter Lénárt   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 635

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.AE23 
I.AI33 
I.BE30 
I.DA19 
I.DE22 
I.DI25 
II.AA29 
II.AE22 
II.BE28 
II.CE25 
II.DE24 
II.EE20 
III.AA27 
III.AP30 
III.AZ27 
III.DA23 
III.DP20 
III.DZ17 
III.IT33 
IV.AP30 
IV.AT20 
IV.AZ22 
IV.DA16 
IV.DE30 
IV.IT31 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADK1AJAJVANJAPIAUTBIOCTOITE1ITE2CECCVUCFADNVDAA
I.AE   2,57           
I.AI   1,85           
I.BE   2,63           
I.DA1,79  2,11  1,95        
I.DE   2,77           
I.DI   1,64           
II.AA1,41  2,41   1,34       
II.AE   2,18           
II.BE   2,21           
II.CE   2,56           
II.DE   2,38           
II.EE   3,05           
III.AA1,37  2,671,63       1,151,78 
III.AP   2,071,431,47         
III.AZ   3,19 2,78         
III.DA2,04  2,961,65       1,261,57 
III.DP   2,42,12         
III.DZ   3,76 3         
III.IT   1,79           
IV.AP   2,69           
IV.AT1,8 1,673,192,25      2,6   
IV.AZ   3,24           
IV.DA1,813,092 1,75      1,81   
IV.DE   3,1           
IV.IT   2,42          1,55

TriedaDEJEKCEKOESPEZREENEPSELEELMELKELGETVFYZGDSGRS
I.AE2,7        3,042,09 1,35  
I.AI1,36        1,88  11,09 
I.BE2,67        2,871,97 1,07  
I.DA1              
I.DE1,91        2,091,41 2,45  
I.DI1,04        2,52  2,281,08 
II.AA1,83              
II.AE1,73      2,142,682,55  1,09  
II.BE1,43      2,072,112,25  1,04  
II.CE2,2      2,62,581,92  1,04  
II.DE1,75      2,52,52,13  2,5  
II.EE1      2,73,352,25  2,85  
III.AA               
III.AP       1,63      1
III.AZ   2,96 3,26        2,96
III.DA               
III.DP       2,2      1
III.DZ   3,35 2,76        1,29
III.IT       1,551,64      
IV.AP  1,43     2,57      
IV.AT  1,95      2,55     
IV.AZ  2,182,772,592,27  2,18      
IV.DA 1,81             
IV.DE  2,43,12,52,8  3,1      
IV.IT  1,48      1,68     

TriedaHOGITEINFIOTKAJKNJKCK1KCK2KOZKPAMJLMANMKTMATNBV
I.AE  2,35          3,13 
I.AI 1,33 1,18         2,06 
I.BE  2,57          3,1 
I.DA1,68 1       1,79  2,26 
I.DE  2,14       2,09  2,91 
I.DI 1,52 1,88      2,04  2,8 
II.AA  2,38         1,212,52 
II.AE  1,91          2,55 
II.BE  1,64          2,18 
II.CE  2,76          1,16 
II.DE  2,08       2,29  2,79 
II.EE  2,65       2,4  3 
III.AA    2,7        2,26 
III.AP    2,23        2,27 
III.AZ    3,26        1,3 
III.DA          2,13  2,78 
III.DP          1,75  2,45 
III.DZ          2,76  3,47 
III.IT  1,33          1,7 
IV.AP    2,591       2,83 
IV.AT    3,241,33     2,2 1,3 
IV.AZ    3,112,75       1,64 
IV.DA    31    2,13  1,81 
IV.DE          2,93  3,13 
IV.IT             2,9 

TriedaNAZ1NJNEJNJNNJVOBNPRXOSYPAYPOSPOEPČOZPRNPRAPRO
I.AE     1,83       1,96 
I.AI   1         1,421,12
I.BE   1 1,43       1,77 
I.DA    1,74     2,05    
I.DE     1,41       1 
I.DI             1,44 
II.AA    1,141    1,72    
II.AE     1,5       1,41 
II.BE     1,18       1,36 
II.CE     1,72       1,6 
II.DE     1,46       1,58 
II.EE     1,75       2,45 
III.AA    1,71,15    2,04 1,22  
III.AP             1,23 
III.AZ             1,41 
III.DA    2,31,09    2,39 1,65  
III.DP             1,4 
III.DZ             1,47 
III.IT    1,431  1,36    11,7
IV.AP 1       1,3   1,27 
IV.AT 1,67  2,35       1,4  
IV.AZ 2,75           1,55 
IV.DA 1  1,82     2,06    
IV.DE         2,3   2,23 
IV.IT    1         1,71

TriedaPEZROBRPJRJVSXTSIESIVSIZSJLSLFSWAKMMSPRSPRSTN
I.AE        2,39    1,043,17
I.AI     1,61  2,3 1,12  1 
I.BE        2,73    12,23
I.DA         2,47   1 
I.DE         2,55   12,14
I.DI     1,6   2,361,24  1 
II.AA        1,86  1,1 1,07 
II.AE        2    11,32
II.BE        1,82    11,07
II.CE        2,04    1,161,4
II.DE         2,54   11,17
II.EE         2,95   1,151,6
III.AA        1,78    1,11 
III.AP     1,57 1,41,83    1 
III.AZ        2,93    1,3 
III.DA         2,91   1 
III.DP     1,55 2,1 2,1   1 
III.DZ         3,24   1,35 
III.IT   1,081,241,73  1,61    1 
IV.AP      2,63 2,7    1,07 
IV.AT        2,8    1,3 
IV.AZ        3,18    1,18 
IV.DA         2,56   1 
IV.DE      2,3  3,17   1 
IV.IT  1,681,271,391,71  2,26    1 

TriedaSRZTCKTKMTSVTOSTČOZTVZTRHUCCUCTMEUVYEVYTWISITE
I.AE   1,57           
I.AI   1,34           
I.BE   1,17           
I.DA   1,061 1,26        
I.DE   1,5           
I.DI   1,48           
II.AA   1,192    2,07     
II.AE   1,531,33          
II.BE   1,191          
II.CE   1,28           
II.DE   1,63           
II.EE   1,55           
III.AA   1,191    1,93     
III.AP  2,21        2,37  
III.AZ   1,15       3,743,19  
III.DA   1,52    2,65     
III.DP  1,951,28        1,65  
III.DZ   1,53       3,473,29  
III.IT   11          
IV.AP   1,51,33       2,43  
IV.AT   1     2,2     
IV.AZ   1        2,18  
IV.DA   1,081    1,812,06    
IV.DE   1        3  
IV.IT   11          

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AE23161420100
I.AI331219200000
I.BE303101430000
I.DA1967600000
I.DE22471010000
I.DI2588810000
II.AA291251020010
II.AE22481000000
II.BE28913600000
II.CE2569811001
II.DE24551400000
II.EE20161300300
III.AA27713430001
III.AP30619500000
III.AZ27032130610
III.DA23551300000
III.DP2094700000
III.DZ17111032001
III.IT33236400000
IV.AP30282000200
IV.AT2046811001
IV.AZ22061501101
IV.DA1663700000
IV.DE30122700000
IV.IT31617800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AE233116135,483075133,70411,78
I.AI33271882,36270782,03110,33
I.BE303594119,803569118,97250,83
I.DA192166114,002156113,47100,53
I.DE22176580,23175879,9170,32
I.DI252680107,202653106,12271,08
II.AA295285182,245228180,28571,97
II.AE223183144,683170144,09130,59
II.BE283446123,073446123,0700,00
II.CE252831115,862742112,18893,68
II.DE242589107,882577107,38120,50
II.EE202718135,902586129,301326,60
III.AA275053187,154967183,96863,19
III.AP303411113,703404113,4770,23
III.AZ275478202,895173191,5930511,30
III.DA234759206,914624201,041355,87
III.DP20184992,45184592,2540,20
III.DZ172274143,872160136,791147,07
III.IT335738173,885685172,27531,61
IV.AP304174139,134041134,701334,43
IV.AT203432175,743190163,2924212,45
IV.AZ223739174,033402158,3633715,67
IV.DA163009188,062973185,81362,25
IV.DE303718123,933702123,40160,53
IV.IT313959127,713919126,42401,29

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB1102(85/17)64,01%9961,09%1011035332012,6799
Anglický jazykB235(32/3)79,31%3569,00%352212   1,3534
Dejepis 1(0/1)      1  3,001
Informatika 6(6/0)    41 1 1,676
Maďarský jazyk a literatúra 46(32/14)47,36%4673,29%46717184 2,4146
Matematika 22(21/1)37,56%19    1  3,001
Nemecký jazykB112(5/7)46,38%1271,25%1273 2 1,7512
Praktická časť odbornej zložky 149(122/27)           
Slovenský jazyk a literatúra 103(90/13)53,43%10359,41%10315304014 2,5499
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 46(32/14)39,70%4551,78%44619183 2,3946
Teoretická časť odbornej zložky 145(119/26)    3751332222,32145

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 149(122/27)4553301632,18147

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.AE2675 M elektrotechnika 
I.AI2561 M informačné a sieťové technológie 
I.BE2675 M elektrotechnika 
I.DA6317 M obchodná akadémia 
I.DE2675 M elektrotechnika 
I.DI2561 M informačné a sieťové technológie 
II.AA6317 M obchodná akadémia 
II.AE2675 M elektrotechnika 
II.BE2675 M elektrotechnika 
II.CE2675 M elektrotechnika 
II.DE2675 M elektrotechnika 
II.EE2675 M elektrotechnika 
III.AA6317 M obchodná akadémia 
III.AP2675 M elektrotechnika 
III.AZ2675 M elektrotechnika 
III.DA6317 M obchodná akadémia 
III.DP2675 M elektrotechnika 
III.DZ2675 M elektrotechnika 
III.IT2694 M informačné a sieťové technológie 
IV.AP2675 M elektrotechnika 
IV.AT3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
IV.AZ2675 M elektrotechnika 
IV.DA6317 M obchodná akadémia 
IV.DE2675 M elektrotechnika 
IV.IT2694 M informačné a sieťové technológie 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cisco kurz "CCNA 1" č.123 Ing. Michal Miko
Cisco kurz "CCNA 1" č.228 Ing. Michal Miko
Cvičenia zo strojopisu pre 2. roč. OA28 Ing. Alexandra Sochová
Cvičná firma pre 4.r. OA4 Ing. Viera Macáková
Futbalovo - florbalový 263 Mgr. Ladislav Lencsés
Futbalovo-florbalový krúžok 123 Mgr. Ladislav Lencsés
Konverzácia v ANJ pre 3. roč. OA - VJM22 Mgr. Andrea Caliskan
Konverzácia v slovenskom jazyku pre žiakov s VJM9 Mgr. Lucia Benková
Krúžok Advanced ECDL 34 Ing. František Hortai
Krúžok aplikovanej elektrotechniky4 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 124 Ing. Michal Miko
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 211 Ing. Michal Miko
Krúžok elektroenergetiky9 Ing. Štefan Švarc, PhD.
Krúžok elektroniky a automatizácie, KOP - VJM7 Ing. Ladislav Tóth
Krúžok konzultácií z ELE a ZENITU2 Ing. Ladislav Ferencz
Krúžok KOP - GEL5 Ing. Karol Gelle
Krúžok KOP - HOR21 Ing. František Hortai
Krúžok KOP - MOL10 Ing. Tibor Molnár
Krúžok KOP - MOM1 Mgr. Martin Molnár
Krúžok KOP - SZO0 Ing. Juraj Szőcs
Krúžok mladých technikov5 Ing. Roman Keszeg
Krúžok navíjania elektrických strojov21 Ing. Jozef Elek
Krúžok odborných prác5 Mgr. Peter Hudec
Krúžok opráv elektrických zariadení6 Ing. Ondrej Rimovský
Krúžok PLC a ELK9 Ing. Ladislav Korinek
Krúžok pomoci v matematike - DEK32 Mgr. Imrich Dékány
Krúžok pomoci v matematike - SAI29 Mgr. Anita Šaraiová
Krúžok pomoci vo fyzike2 RNDr. Peter Roskó
Krúžok silnoprúdovej elektrotechniky10 Ing. László Forró
Krúžok SOČ28 Ing. Lenka Danácsová
Krúžok účtovníctva pre 3. a 4.r. OA 19 Ing. Janette Ürgeová
Krúžok účtovníctva pre OA a TIS14 Ing. Marta Szabóová
Mladý záchranár3 Ing. Dagmar Škrhová
Praktická ekonomika21 Ing. Jana Rošková
Príprava na MS zo SJL pre triedy s VJS a VJM5 PhDr. Denisa Veselá
Spoločenskovedný krúžok9 Mgr. Mária Kradláková
Šachový krúžok8 Ing. Koloman Halász
Údržby a opravy PC 68 Mgr. Peter Cucor

Záver

Vypracoval: RNDr. Peter Lénárt

V Nových Zámkoch, 3. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie