Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Adresa školy940 75 Nové Zámky, Komárňanská 28
Telefón+421 35 6 418 256
E-mailskola@spsenz.sk
WWW stránkaspojenaskolanz.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Peter Lénárt   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 648

Počet tried: 26

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.AA31 
I.AE22 
I.BE29 
I.CE27 
I.DE27 
I.EE20 
II.AA27 
II.AE29 
II.BE28 
II.DA21 
II.DE19 
II.EE19 
II.IT33 
III.AP30 
III.AT20 
III.AZ22 
III.DA16 
III.DE30 
III.IT31 
IV.AP29 
IV.AT21 
IV.AZ23 
IV.DA27 
IV.DP19 
IV.DZ19 
IV.IT27 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKADK1AJ1AJ2AJ2AJAJVANJANJAPIAPIAPMAPMAPMAUT
I.AA 1,74      2,68      
I.AE        1,95      
I.BE        2,07      
I.CE        2,89      
I.DE        2,46      
I.EE        2,65      
II.AA 1,48      2,63      
II.AE        2,59      
II.BE        2,68      
II.DA 1,81      2,52      
II.DE        2,26      
II.EE        3,32      
II.IT        1,76      
III.AP  2,59      1,8     
III.AT 1,82,88   1,33        
III.AZ  3,28            
III.DA 1,692,91   1,4  1,44     
III.DE        3,173,1     
III.IT  1,68            
IV.AP        2,59      
IV.AT 1,432,62      2,14     
IV.AZ        3,57      
IV.DA 1,332,3      1,33     
IV.DP        2,53      
IV.DZ        3,11      
IV.IT  1,81            

TriedaAUTBIOBIEBIECTOITE1ITE2CVMCVMCVUCVUCFACVADNVDAA
I.AA 1,45             
I.AE               
I.BE               
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA    1,22          
II.AE               
II.BE               
II.DA    1,38          
II.DE               
II.EE               
II.IT               
III.AP1,83              
III.AT         2,4 1,45   
III.AZ2,48              
III.DA           1,06 1,88 
III.DE3,1              
III.IT               
IV.AP               
IV.AT         2,05     
IV.AZ               
IV.DA         1,78     
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT              1,63

TriedaDEJDEJEKLEKLEKCEKCEKOEKOESPESPEZREZREENEENEPS
I.AA1,94              
I.AE1,77              
I.BE1,48              
I.CE2,14              
I.DE1,77              
I.EE2,4              
II.AA1              
II.AE1,83              
II.BE2              
II.DA1,81              
II.DE1,84              
II.EE2,37              
II.IT1              
III.AP               
III.AT       2,4       
III.AZ        2,27   2,64  
III.DA               
III.DE        2,4   3  
III.IT               
IV.AP       1,72       
IV.AT       2,24       
IV.AZ       2,042,7 2,04 2,48  
IV.DA     1,44         
IV.DP       1,47       
IV.DZ       2,262,37 1,74 2,53  
IV.IT       1,41       

TriedaEPSELEELEETSETSELMELMELKELKELGELGETVETV2FJFYZ
I.AA               
I.AE       2,73  2,09   1,59
I.BE       2,24  1,24   1,66
I.CE       2,25  2,18   2,11
I.DE       2,42  2,27   1,96
I.EE       2,95  1,85   1,9
II.AA               
II.AE 2,41   2,79 2,1      1,14
II.BE 2,43   2,75 2,32      1,18
II.DA               
II.DE 2,21   2,74 2      2,84
II.EE 3,16   3,53 2,79      3,47
II.IT 1,21             
III.AP 2,03             
III.AT       2,15       
III.AZ               
III.DA               
III.DE 2,6             
III.IT 1,68   2,06         
IV.AP     2,45         
IV.AT       2,43       
IV.AZ     1,74         
IV.DA               
IV.DP     3         
IV.DZ     2,53         
IV.IT       1,74       

TriedaFYZFYSFYSGDSGRSGRSHOGHOGHOSHOSCHECHEITEITEINF
I.AA      1,42        
I.AE               
I.BE               
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA               
II.AE               
II.BE               
II.DA               
II.DE               
II.EE               
II.IT               
III.AP    1,07          
III.AT               
III.AZ    2,05          
III.DA               
III.DE    1,6          
III.IT               
IV.AP               
IV.AT               
IV.AZ               
IV.DA               
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT               

TriedaINFIVTIVTIOTKAJKAJKNJKNJKSJKSJKCK1KCK2KOZKPAMJL
I.AA1,55              
I.AE1,36              
I.BE1,97              
I.CE2,36              
I.DE1,58              
I.EE2,65              
II.AA1,56              
II.AE2,28              
II.BE2,68              
II.DA1,24              
II.DE1,68              
II.EE2,42              
II.IT               
III.AP     2,55 1       
III.AT2,35    3,18 1,67       
III.AZ     3,33 3       
III.DA               
III.DE               
III.IT1,23              
IV.AP     2,55         
IV.AT     2,52         
IV.AZ     3,43         
IV.DA     2,15         
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT               

TriedaMJLMANMANMKTMKTMATMATNBVNBVNOSNAZNAZ1NJ1NJ2NJ
I.AA     1,94         
I.AE     2,86         
I.BE     2,34         
I.CE     1,21         
I.DE2,38    2,69         
I.EE2,5    2,65         
II.AA   1,37 1,85         
II.AE     2,69         
II.BE     1,36         
II.DA2,33  1,19 2,43         
II.DE2,05    2,47         
II.EE3,37    3,32         
II.IT     1,91         
III.AP     2,33       1 
III.AT     1,15       1,67 
III.AZ     1,35       2,75 
III.DA1,75    2       1 
III.DE2,67    3,33         
III.IT     2,39         
IV.AP     1,41         
IV.AT 1,95   2,29         
IV.AZ     1,26         
IV.DA1,74    1,41         
IV.DP2,79    2,42         
IV.DZ2,79    3,16         
IV.IT     2,52         

Trieda2NJNEJNEJNJVOBNOBNOKAOKNOKJOKJPRXPRXOSYPAYPUI
I.AA   1,45           
I.AE     1,23         
I.BE     1,34         
I.CE     1,14         
I.DE     1,46         
I.EE     1,6         
II.AA   1,81 1         
II.AE     1,14         
II.BE     1,5         
II.DA   2,05 1,29         
II.DE     1,37         
II.EE     2,53         
II.IT   1,33 1      1,24  
III.AP               
III.AT   2,59 1,2         
III.AZ               
III.DA   2 1,25         
III.DE               
III.IT   1,7 1,1       1,74 
IV.AP               
IV.AT   2,42           
IV.AZ               
IV.DA   1,33           
IV.DP               
IV.DZ               
IV.IT   1,25           

TriedaPOSPOSPOEPOEPČOZPRNPRNPRAPRAPXAPROPEZPSPRPJRJV
I.AA  1,9            
I.AE        1,41      
I.BE        1      
I.CE        1,36      
I.DE        1      
I.EE        1,25      
II.AA  1,63            
II.AE        1,59      
II.BE        1,61      
II.DA  2,24            
II.DE        1      
II.EE        1,68      
II.IT        1,21 1,45   1,5
III.AP        1,53      
III.AT        1,65      
III.AZ        1,32      
III.DA  1,94   1,13        
III.DE        1,7      
III.IT        1,1 1,32   1,36
IV.AP1,76       1,59      
IV.AT      1,33       1,44
IV.AZ        1,78      
IV.DA  1,78            
IV.DP2,11       1,84      
IV.DZ        1,58      
IV.IT          1,48  1,31,36

TriedaSXTSIESIESIVSIZSIZSJLSLFSLFSLFSWAKMMKMMSELSEL
I.AA      2,16        
I.AE      2,82        
I.BE      1,93        
I.CE      2,32        
I.DE       2,65       
I.EE       2,8       
II.AA      2,37    1,22   
II.AE      3,03        
II.BE      2,46        
II.DA       2,43   1,19   
II.DE       2,84       
II.EE       2,84       
II.IT  1,55   1,76   1,09    
III.AP  2 1,83 2,63        
III.AT      2,5        
III.AZ      3,36        
III.DA       1,941,94      
III.DE  2,15 3,1   3,5      
III.IT1,42 1,68   2,48        
IV.AP   1,38  3,14        
IV.AT      2,57        
IV.AZ      2,87        
IV.DA       2,3       
IV.DP   1,89   3,05       
IV.DZ       3,37       
IV.IT1,44 1,56   2,07        

TriedaSPRSPRSTZSTZSTNSTNSRZSRZTCKTCKTKMTKMTSVTŠVTEV
I.AA 1,06          1,14  
I.AE 1  2,5       1,58  
I.BE 1  1,66       1,48  
I.CE 1  2       1,41  
I.DE 1,12  2,58       1,35  
I.EE 1  2,5       1,55  
II.AA 1,04          1,33  
II.AE 1,1  1,38       1,14  
II.BE 1  1,71       1,61  
II.DA 1          1,7  
II.DE 1  1,32       1,35  
II.EE 1,11  1,42       1,42  
II.IT 1          1,23  
III.AP 1,03        2 1,16  
III.AT 1,3          1,11  
III.AZ 1,32          1  
III.DA 1          1,17  
III.DE 1        2,65 1,33  
III.IT 1          1,04  
IV.AP 1          1  
IV.AT 1          1,44  
IV.AZ 1          1  
IV.DA 1          1  
IV.DP 1,05          1,37  
IV.DZ 1          1,21  
IV.IT 1          1  

TriedaTEVTOSTČOZTVZTVZTRHUCCUCTUCTMEUMEUVYEVYEVYTVYT
I.AA 1  1,29          
I.AE 1             
I.BE 1             
I.CE               
I.DE               
I.EE               
II.AA 1,5     1,67       
II.AE               
II.BE               
II.DA       2,19       
II.DE               
II.EE               
II.IT 1             
III.AP 1,75            2,33
III.AT       2,25       
III.AZ           2,87  3
III.DA 1     2,44       
III.DE 1         2,1  2,93
III.IT 1             
IV.AP 1            1,55
IV.AT 1     2,14       
IV.AZ 1            2,78
IV.DA 1     1,93  1,59    
IV.DP              2,79
IV.DZ              2,68
IV.IT 1             

TriedaZEKZEKITE
I.AA   
I.AE   
I.BE   
I.CE   
I.DE   
I.EE   
II.AA   
II.AE   
II.BE   
II.DA   
II.DE   
II.EE   
II.IT   
III.AP   
III.AT   
III.AZ   
III.DA   
III.DE   
III.IT   
IV.AP   
IV.AT   
IV.AZ   
IV.DA   
IV.DP   
IV.DZ   
IV.IT   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AA311091110200
I.AE22471100000
I.BE29815600000
I.CE274121200000
I.DE27391312300
I.EE20161300000
II.AA271010700100
II.AE290181010001
II.BE28591400000
II.DA2167800000
II.DE1956800000
II.EE19211510200
II.IT332210100000
III.AP304121400100
III.AT20461000030
III.AZ22061600401
III.DA1665500000
III.DE30062400000
III.IT311116400000
IV.AP292141300000
IV.AT21551100000
IV.AZ23071510000
IV.DA27119700000
IV.DP19251200100
IV.DZ19141400000
IV.IT27118800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AA314283138,164270137,74130,42
I.AE22199190,50198590,2360,27
I.BE29251986,86251986,8600,00
I.CE27270996,75270196,4680,29
I.DE272646101,772611100,42351,35
I.EE202275113,752223111,15522,60
II.AA273880143,703839142,19411,52
II.AE293380116,553239111,691414,86
II.BE283680131,433485124,461956,96
II.DA212651126,242605124,05462,19
II.DE19153780,89152880,4290,47
II.EE192944154,952840149,471045,47
II.IT333457104,763450104,5570,21
III.AP304764158,804670155,67943,13
III.AT203281164,053117155,851648,20
III.AZ223676167,093359152,6831714,41
III.DA161981123,811940121,25412,56
III.DE304636157,204552154,36842,83
III.IT31296395,58292094,19431,39
IV.AP293366116,073322114,55441,52
IV.AT213074146,383020143,81542,57
IV.AZ233972172,703853167,521195,17
IV.DA273332123,413332123,4100,00
IV.DP19141374,37125966,261548,11
IV.DZ19188599,21188599,2100,00
IV.IT272865106,112863106,0420,07

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB1130(102/28)71,89%12862,54%12827274530 2,60129
Anglický jazykB234(27/7)81,37%3479,85%34221011 1,4434
Dejepis 4(3/1)    1111 2,504
Maďarský jazyk a literatúra 65(38/27)55,15%6573,62%652222174 2,0565
Matematika 22(22/0)44,40%22         
Nemecký jazykB11(0/1)88,30%1100,00%11    1,001
Praktická časť odbornej zložky 165(129/36)           
Slovenský jazyk a literatúra 100(91/9)58,10%10064,81%1003236238 2,0799
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 65(38/27)44,68%6456,43%651020305 2,4665
Teoretická časť odbornej zložky 165(129/36)    51543821 2,18164

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 165(129/36)64503120 2,04165

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.AA6317 M obchodná akadémia 
I.AE2675 M elektrotechnika 
I.BE2675 M elektrotechnika 
I.CE2675 M elektrotechnika 
I.DE2675 M elektrotechnika 
I.EE2675 M elektrotechnika 
II.AA6317 M obchodná akadémia 
II.AE2675 M elektrotechnika 
II.BE2675 M elektrotechnika 
II.DA6317 M obchodná akadémia 
II.DE2675 M elektrotechnika 
II.EE2675 M elektrotechnika 
II.IT2694 M informačné a sieťové technológie 
III.AP2675 M elektrotechnika 
III.AT3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
III.AZ2675 M elektrotechnika 
III.DA6317 M obchodná akadémia 
III.DE2675 M elektrotechnika 
III.IT2694 M informačné a sieťové technológie 
IV.AP2675 M elektrotechnika 
IV.AT3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
IV.AZ2675 M elektrotechnika 
IV.DA6317 M obchodná akadémia 
IV.DP2675 M elektrotechnika 
IV.DZ2675 M elektrotechnika 
IV.IT2694 M informačné a sieťové technológie 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cisco kurz "IT Essentials" č.129 Ing. Michal Miko
Cisco kurz "IT Essentials" č.228 Ing. Michal Miko
Cvičná firma pre 4.r. TIS5 Ing. Viera Macáková
Futbalovo - florbalový 224 Mgr. Ladislav Lencsés
Futbalovo-florbalový krúžok 166 Mgr. Ladislav Lencsés
Gymnastický krúžok1 Mgr. Anikó Decsi
Konverzácia v slovenskom jazyku pre žiakov s VJM8 PaedDr. Lucia Kálaziová
Konzultácie k maturitnej skúške pre 4. roč. VJM9 Mgr. Emőke Benková
Krúžok Advanced ECDL 32 Ing. František Hortai
Krúžok ANJ pre slaboprospievajúcich7 Mgr. Zuzana Nováková
Krúžok aplikovanej elektrotechniky12 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 126 Ing. Michal Miko
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 220 Ing. Michal Miko
Krúžok cvičenia zo strojopisu pre 1. r. OA20 Ing. Alexandra Sochová
Krúžok elektroenergetiky12 Ing. Štefan Švarc, PhD.
Krúžok elektroniky a automatizácie VJM6 Ing. Ladislav Tóth
Krúžok konzultácií z ELE a ZENITU4 Ing. Ladislav Ferencz
Krúžok konzultácií z KOP a ELK6 Ing. Ladislav Jandas
Krúžok KOP - GEL3 Ing. Karol Gelle
Krúžok KOP - HOR13 Ing. František Hortai
Krúžok KOP - MOL2 Ing. Tibor Molnár
Krúžok KOP - MOM8 Mgr. Martin Molnár
Krúžok KOP - SZO1 Ing. Juraj Szőcs
Krúžok MJL14 PaedDr. Viktória Csepedi
Krúžok mladých technikov1 Ing. Roman Keszeg
Krúžok nástenkárov5 PhDr. Denisa Veselá
Krúžok navíjania elektrických strojov5 Ing. Jozef Elek
Krúžok odborných prác1 Mgr. Peter Hudec
Krúžok opráv elektrických zariadení4 Ing. Ondrej Rimovský
Krúžok PLC a ELK15 Ing. Ladislav Korinek
Krúžok pomoci v matematike - DEK27 Mgr. Imrich Dékány
Krúžok pomoci v matematike - SAI22 Mgr. Anita Šaraiová
Krúžok pomoci vo fyzike1 RNDr. Peter Roskó
Krúžok silnoprúdovej elektrotechniky9 Ing. László Forró
Krúžok SOČ27 Ing. Lenka Danácsová
Krúžok školského časopisu3 Mgr. Ivana Švandová
Krúžok technickej angličtiny0 Ing. Zoltán Tóth
Krúžok účtovníctva pre 3. a 4.r. OA 30 Ing. Janette Ürgeová
Krúžok účtovníctva pre OA a TIS27 Ing. Marta Szabóová
Mladý záchranár7 Ing. Dagmar Škrhová
Praktická ekonomika32 Ing. Jana Rošková
Spoločenskovedný krúžok27 Mgr. Mária Kradláková
Stenografia a korešpondencia5 Ing. Renáta Szűcsová
Šachový krúžok8 Ing. Koloman Halász
Školský včelársky krúžok29 Ing. Pavol Verný
Údržby a opravy PC 18 Mgr. Peter Cucor

Záver

Vypracoval: RNDr. Peter Lénárt

V Nových Zámkoch, 22. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne