Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Cisco kurz "CCNA 1" č.1
Cisco kurz "CCNA 1" č.2
Cvičenia zo strojopisu pre 2. roč. OA
Cvičná firma pre 4.r. OA
Futbalovo-florbalový krúžok 1
Futbalovo - florbalový 2
Konverzácia v ANJ pre 3. roč. OA - VJM
Konverzácia v slovenskom jazyku pre žiakov s VJM
Krúžok Advanced ECDL
Krúžok aplikovanej elektrotechniky
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 1
Krúžok CISCO kurzov, údržby a opráv PC č. 2
Krúžok elektroenergetiky
Krúžok elektroniky a automatizácie, KOP - VJM
Krúžok konzultácií z ELE a ZENITU
Krúžok KOP - GEL
Krúžok KOP - HOR
Krúžok KOP - MOL
Krúžok KOP - MOM
Krúžok KOP - SZO
Krúžok mladých technikov
Krúžok navíjania elektrických strojov
Krúžok odborných prác
Krúžok opráv elektrických zariadení
Krúžok PLC a ELK
Krúžok pomoci v matematike - DEK
Krúžok pomoci v matematike - SAI
Krúžok pomoci vo fyzike
Krúžok silnoprúdovej elektrotechniky
Krúžok SOČ
Krúžok účtovníctva pre 3. a 4.r. OA
Krúžok účtovníctva pre OA a TIS
Mladý záchranár
Praktická ekonomika
Príprava na MS zo SJL pre triedy s VJS a VJM
Spoločenskovedný krúžok
Šachový krúžok
Údržby a opravy PC

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne