Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Učiteľ informatiky a výpočtovej techniky na strednej škole

Úväzok:plný
Dátum nástupu:podľa dohody
Požiadavky:Kvalifikačné a iné predpoklady:
- pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v požadovanom študijnom odbore: Informatika, Informačné technológie alebo Elektronika a spĺňajúci požiadavky v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

Od uchádzača sa očakáva znalosť aspoň dvoch z uvedených oblastí:
- pokročilá znalosť práce s PC,
- ovládanie jazykov: C, C#, C++, html, Java, PHP a SQL,
- ovládanie grafických editorov (bitmap, vektor, 3D),
- ovládanie základov automatizácie, robotiky a mikroprocesorovej techniky,

Bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:
- vyučovanie aspoň jedného z nasledovných predmetov: informatika, výpočtová technika, programovanie, robotika a operačné systémy.

Požadované doklady:
- motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na skola@spsenz.sk alebo poštou na adresu školy, o ďalšom postupe vrátane požadovaných dokladov a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov,
- nástup do práce - podľa dohody

Od uchádzača očakávame:
 kvalifikované vyučovanie žiakov,
 ovládanie didaktiky daného predmetu,
 vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
 ochotu a schopnosť viesť mimovyučovacie aktivity a zavádzať inovácie,
 jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na humánnych princípoch.Výhodou je:
 minimálne 2 ročná prax vo vyučovaní,
 skúsenosti v odbore,
 certifikát ECDL a CCNA,
 skúsenosti v oblasti elektroniky, číslicovej techniky a robotiky,
 znalosť maďarského jazyka.
Bližšie informácie:
- RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ školy, tel.č.: 035/6418 256


RNDr. Peter Lénárt, v.r.
riaditeľ školy
 

 
Pozícia:

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na strednej škole

Úväzok:plný
Dátum nástupu:podľa dohody
Požiadavky:Kvalifikačné a iné predpoklady:
- pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v požadovanom študijnom odbore: Elektroenergetika, Elektrické stroje a prístroje alebo Elektrické zariadenia a spĺňajúci požiadavky v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

Od uchádzača sa očakáva znalosť aspoň dvoch z uvedených oblastí:
- pokročilá znalosť práce s PC,
- ovládanie práce v prostredí návrhových programov pre elektrotechniku ( AUTOCAD, DIALUX, EAGLE, TINA a pod. ),
- ovládanie základov automatizácie a výkonovej elektroniky,
- osvedčenie podľa § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

Bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:
- vyučovanie predmetov elektroenergetika, elektrické stroje a prístroje, elektrické zariadenia, automatizácia, výkonová elektronika.

Požadované doklady:
- motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na skola@spsenz.sk alebo poštou na adresu školy, o ďalšom postupe vrátane požadovaných dokladov a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov,
- nástup do práce - podľa dohody
Od uchádzača očakávame:
 kvalifikované vyučovanie žiakov,
 ovládanie didaktiky daného predmetu,
 vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
 ochotu a schopnosť viesť mimovyučovacie aktivity a zavádzať inovácie,
 jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na humánnych princípoch.

Výhodou je:
 minimálne 2 ročná prax vo vyučovaní,
 skúsenosti v odbore,
 skúsenosti v oblasti elektroenergetiky a elektrických inštalácií,
 znalosť maďarského jazyka.

Bližšie informácie:
- RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ školy, tel.č.: 035/6418 256


RNDr. Peter Lénárt, v.r.
riaditeľ školy
 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne