Zoznam tried

Názov
I.AE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Sláviková
I.AI Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Cucor
I.BE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Nováková
I.DA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emőke Benková
I.DE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Dallosová
I.DI Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Alexovič
II.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alexandra Sochová
II.AE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Roman Keszeg
II.BE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kradláková
II.CE Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Denisa Veselá
II.DE Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viktória Csepedi
II.EE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melinda Mojzešová
III.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Rošková
III.AP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Imrich Dékány
III.AZ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Korinek
III.DA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Újhelyiová
III.DP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Šaraiová
III.DZ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Elek
III.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. František Hortai
IV.AP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Pokorná
IV.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Szabóová
IV.AZ Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Katarína Fabuľová
IV.DA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viera Macáková
IV.DE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Tóth
IV.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michal Miko

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne