• I.AE
   • I.AETriedny učiteľ Martina Sláviková
   • I.AI
   • I.AITriedny učiteľ Peter Cucor
   • I.BE
   • I.BETriedny učiteľ Zuzana Nováková
   • I.DA
   • I.DATriedny učiteľ Emőke Benková
   • I.DE
   • I.DETriedny učiteľ Ildikó Dallosová
   • I.DI
   • I.DITriedny učiteľ Gabriela Alexovič
   • II.AA
   • II.AATriedny učiteľ Alexandra Sochová
   • II.AE
   • II.AETriedny učiteľ Roman Keszeg
   • II.BE
   • II.BETriedny učiteľ Mária Kradláková
   • II.CE
   • II.CETriedny učiteľ Denisa Veselá
   • II.DE
   • II.DETriedny učiteľ Viktória Csepedi
   • II.EE
   • II.EETriedny učiteľ Melinda Mojzešová
   • III.AA
   • III.AATriedny učiteľ Jana Rošková
   • III.AP
   • III.APTriedny učiteľ Imrich Dékány
   • III.AZ
   • III.AZTriedny učiteľ Ladislav Korinek
   • III.DA
   • III.DATriedny učiteľ Zuzana Újhelyiová
   • III.DP
   • III.DPTriedny učiteľ Anita Šaraiová
   • III.DZ
   • III.DZTriedny učiteľ Jozef Elek
   • III.IT
   • III.ITTriedny učiteľ František Hortai
   • IV.AP
   • IV.APTriedny učiteľ Katarína Pokorná
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie