• Žiacka školská rada - zloženie

    • Predseda žiackej školskej rady: Adrián Komanek III.AI

     Podpredsedovia žiackej školskej rady: Vanesa Kociská IV.IT, Martin Rečka II.BE

     Gestor žiackej školskej rady: Mgr. Zuzana Nováková

      

     TRIEDA

     MENO A PRIEZVISKO

     I.AE

     Tamás Keszi

     I.AI

     Martin Záhorák

     I.BE

     Denis Petróczi

     I.DA

     Sofia Tóthová

     I.DE

     Zsolt Oroszi

     I.DI

     Antal Szabolcs

     II.AE

     Martin Badala

     II.AI

     Miroslav Bogár

     II.BE

     Martin Rečka 

     II.DA

     Mária Nagyová

     II.DE

     Máté Banský

     II.DI

     Adam Rumpli

     III.DA

     Letícia Gyulaiová

     III.DE

     Zsolt Hegedűs

     III.DI

     Richard Szőke

     III.AZ

     Kristián Hidas

     III.AP

     Ondrej Faragó

     III.AI

     Adrián Komanek 

     IV.AA

     Loren Csutkay

     IV.AP

     Roderik Decsi

     IV.AZ

     Dominik Škuliba

     IV.DP

     Mátyás András Kis

     IV.DZ

     Atilla Bíró

     IV.IT

     Vanesa Kociská 

      

      

      

      
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie