• 1- dňový študent - 14.február 2020 - 1 - napos diák

    • Srdečne Vás pozývame na DOD pod názvom "Jednodňový študent"  dňa 14.2.2020.

     Čakajú Vás:

     - overenie Vašej prípravy na prijímacie skúšky vo forme skúšobného testu z maďarského jazyka a literatúry, slovenského a slovenskej literatúry a matematiky,

     - priama účasť na vyučovacích hodinách rôznych predmetov,

     - prehliadka odborných učební školy.

      

     Sok szeretettel hívunk Benneteket 2020. február 14-én iskolánkba az „egynapos diák “ nevű rendezvényre.

     A rátok váró program a következő:

     • próbateszt írásával kipróbálhatod felkészültségedet a felvételi vizsgákra magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból és matematikából,
     • részt vehetsz különböző tanítási órákon,
     • megtekintheted iskolánk szaktantermeit.

     Fotogaléria 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie